Zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 lipca 2016 - pełnomocnictwa

1/7/2016,


W związku ze zmianami w Ordynacji podatkowej pełnomocnictwo w sprawach podatkowych może być ogólne, szczególne lub do doręczeń. od 1 lipca 2016 zacznie również działać Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych, czyli informatyczna baza pełnomocnictw ogólnych. Formularz pełnomocnictwa ogólnego zacznie obowiązywać od 1 lipca 2016 i będzie oznaczony jako PPO-1, natomiast formularz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego będzie oznaczony symbolem OPO-1.