Umowa zlecenie - minimalna stawka godzinowa

30/7/2016,


Uchwalono ustawę o minimalnej stawce godzinowej za pracę na umowę zlecenie i w ramach samozatrudnienia. Minimalna stawka będzie wynosiła 12 zł brutto za godzinę, ale kwota waloryzowana będzie co roku w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie. Ustawa i stawka godzinowa mają wejść w życie 1 stycznia 2017. Firmy zatrudniające na umowy zlecenia oraz na umowy o świadczenie usług będą musiały prowadzić ewidencję liczby przepracowanych godzin. A zleceniobiorcy i usługodawcy taką ewidencję powinni potwierdzić. Co ciekawe minimalna stawka godzinowa ma mieć zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia - czyli według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.